Ocena brak

TRAKTAT WERSALSKI - System wersalski

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Kongres osłabił imperializm niemiecki, ale nie zlikwidował warunków, które umożliwiłyby odrodzenie się Niemiec.

Liga Narodów nie sprawdziła się. Miała pilnować pokoju, ale zajęła się komunikacją i ustawodawstwem pracy.

System wersalski objął wszystkie kraje kapitalistyczne i rejon Morza Śródziemnego.

USA pozostały poza Ligą, gdyż prowadziły politykę izolacjonizmu. Przeforsowały ustawę o tym, iż Chiny miały prowadzić politykę otwartych drzwi.

Poza Ligą pozostał też Związek Radziecki.

Francja zawarła sojusz z Polską i Czechosłowacją, gdyż graniczyły z Niemcami.

Powstała "Mała Ententa" - Rumunia, Czechosłowacja i Jugosławia - żeby przeciwstawić się imperializmowi Węgier.

W 1922r. Zwołano w Genui konferencję.

Anglia chciała wyegzekwować pożyczki udzielone cesarskiej Rosji.

Francja chciała wyegzekwować odszkodowania od Niemec.

Zakończyła się fiaskiem.

Do Rafallo przybyły delegacje Związku Radzieckiego i Niemiec. W wyniku rozmów Związek Radziecki wyszedł z izolacji politycznej, zniesiono wobec niego blokadę gospodarczą, Niemcy zdobyły rynki zbytu i "straszaka" na Europę.

W 1923r. Francja podjęła niefortunną decyzję i zajęła Zagłębie Ruhry, szybko się jednak wycofała.

Amerykanin Daues opracował plan pomocy Niemcom. Polegał on na tym, że kapitał amerykański i angielski pomoże Niemcom w produktach (budowa fabryk itp.)

Kanclerzem Rzeszy zostaje Stressemann, rozpoczyna się trend mówiący o konieczności rewizji granicy z Polską. Zachód milczał.

W 1925r. Zwołano konferencję w Locarno - nienaruszalność granicy francusko - niemieckiej i niemiecko - belgijskiej. Gwarantem miały być Anglia i Włochy.

30 stycznia 1933r. Kanclerzem Rzeszy został Adolf Hitler, prezydentem jest Hindeburg. W `34r. Oddaje urząd Hitlerowi. Partia NSDAP staje się jedyną legalną partią.

Hitler z początku nic nie mówił o Żydach, obiecał Niemcom, że niedługo wyjdą z kryzysu, robotnikom miał dać pracę. Społeczeństwo wiedziało, że to kłamstwa, ale w większości bało sprzeciwić się Hitlerowi.

W 1935r. Niemcy wprowadzają obowiązek służby wojskowej. W tym samym roku przyłączają też Zagłębie Saary. Rok później wkraczają do Nadrenii.

W 1938r. Hitler wkracza do Austrii i przyłącza ją do Rzeszy.

Kiedy zajęto Austrię, Hitler chciał przyłączyć Sudety Czeskie, bo mieszkali tam Niemcy, którzy byli rzekomo źle traktowani.

We wrześniu 1938r. Do Monachium przybywają delegacje:

- Anglii - Chemberlain

- Francji - Daladier

- Włoch - Mussolini i jego zięć książę Ciano

- Niemiec - Hitler

nie zaproszono Czechosłowacji. Sudety przyznano Niemcom.

W marcu 1939r. wojska niemieckie wchodzą do Czechosłowacji i zajmują ją bez walki. Czechy i Morawy stają się protektorem, a Słowacja otrzymuje status "niepodległego" państwa na czele z księciem Tiso.

W latach 1936-1937 zostaje zawiązany pakt antykominterowski - oś Berlin - Rzym - Tokio, przeciwko komunistom. Podpisały go Niemcy, Włochy i Japonia

W 1936r. w Hiszpanii wybucha wojna domowa. Faszyści zorganizowali zamach na republikę Na czele stał cuadilio Franco. Pomagają mu Niemcy i Włosi. Republikanom pomagają brygady międzynarodowe.

Wojna kończy się w marcu 1939r. Zwycięstwem faszystów, kraj był zrujnowany.

W 1932r. Polska podpisuje pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim.

W 1934r. Polska podpisuje pakt o nieagresji z Niemcami.

Podobne prace

Do góry