Ocena brak

Traktat wersalski - Informacje Ogólne

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

1. Przyczyny włączenia się USA w wojnę .

Niemcy dotkliwie odczuwające skutki wojny rozpoczęły ( 1.02.1917) nieograniczoną wojnę podwodną . Zaczęto atakować wszystkie jednostki na wodach okalających Wyspy Brytyjskie oraz w pobliżu Francji i Włoch . Ta sytuacja zagroziła USA, które dostarczały drogą morską sprzęt i żywność do Europy .

Dnia 6 kwietnia 1917 USA oficjalnie przystąpiło do wojny po stronie państw entaty

2. Sytuacja wojny po przystąpieniu do niej USA.

Po przystąpieniu USA do wojny zmienił się stosunek sił na korzyść państw entaty ( 1 mln doskonale uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy , 300 okrętów floty ) . Niemcy nie potrafiąc przeciwstawić równorzędnych sił sprzymierzonym armiom brytyjskim , francuskim i amerykańskim zmuszone zostały do odwrotu . Ponadto sytuację pństw centralnych utrudniały strajki ludności i bunty wśród żołnierzy.

3. Finał wojny

a. jako pierwsze rozejm podpisują Bułgaria i Turcja

b. cesarstwo austro- węgierskie ulega rozpadowi

c. powstaje Czechosłowacja, Węgry, Austria przekształca się w republikę

d. Chorwaci i Słoweńcy jednoczą się z Serbią tworząc Jugosławię

e. Marynarze niemieccy w Kilonii zapoczątkowują rewolucję , która przyspiesza decyzję o kapitulacji

4. Rozejm podpisano 11 listopada we Francji w lasach Compiegne w Rethond . Postanowienia:

a. wojska niemieckie mają opuścić Belgię , Francję ,Alzację , Lotaryngię , lewy brzeg Renu

b. Niemcy maja wydać państwom entaty olbrzymią ilość broni( armaty , karabiny, samoloty , łodzie podwodne ) i środków transportu

c. Blokada portów niemieckich

5. Konferencja w Wersalu 18 styczeń - 18 czerwiec 1919

6. Państwa , które wzięły w niej udział to 27 państw walczących po stronie entaty , największy wpływ miały Stany Zjednoczone ( na czele z prezydentem Woodrowem Wilsonem ) Wielka Brytania ( premier Lloyd George) Francja ( Georges Clemenceau). Pozostałe państwa nie miały praktycznie wpływu na przebieg rozmów , zabiegały o uzyskanie jak największych korzyści u wielkich mocarstw . Nie było przedstawicieli państw centralnych ani delegatów Rosji .

7. Podczas konferencji odżył antagonizm francusko - brytyjski , gdyż Francja chciała zniszczyć potęgę Niemiec, natomiast Wielka Brytania sądząc iż w takiej sytuacji zanadto wzmocni się pozycja Francji nie chciały zgodzić się na takie warunki.

8. Ameryka chciała , by powojenne stosunki ułożyły się według 14 punktów programu stworzonego przez prezydenta Wilsona ( zakładał on jawność porozumień międzynarodowych , swobodę żeglugi , likwidację ograniczeń w handlu międzynarodowym , rozbrojenie , prawa narodów do swobodnego rozwoju i tworzenia państw, planowano utworzenie ogólnego stowarzyszenia narodów , które miało kontrolować przestrzeganie programu)

9. Postanowienia traktatu :

a. Niemcy musieli zwrócić 70 tys . km 2 terytorium z 5 mln ludności, utracili wszystkie posiadłości zamorskie

b. Liczebność armii niem ograniczono do 100 tys żołnierzy , nie mogła ona posiadać lotnictwa oraz broni pancernej . Marynarka wojenna została zmniejszona

c. Obszar Nadrenii poddano demilitaryzacji ( na tym obszarze nie mogły znajdować się żadne wojska ani umocnienia wojskowe )

d. Niemcy mieli wypłacić reparacje wojenne w wysokości 132 mld marek w złocie

e. Utworzono państwo polskie - tereny jakie Polska odzyskała to Pomorze Gdańskie , Wielkopolska , natomiast na Górnym Śląsku , Warmii , Mazurach , Szlezwiku zdecydowano o przeprowadzeniu plebiscytów

f. Utworzono Ligę Narodów - międzynarodową organizację powstałą na skutek postanowień traktatu wersalskiego .Jej celem było zapewnienie pokoju , zapobieganie wojnom , rozwój współpracy międzynarodowej . Jej siedziba-Genewa w Szwajcarii .

10. Skutki wojny :

a. zginęło ogółem 12 mln osób

b. na mapie pojawiły się nowe państwa- Czechosłowacja, Jugosławia, Polska , Węgry, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa

c. Niemcy uważały, iż potraktowano ich zbyt surowo

d. Wiele państw nie akceptowało nowego porządku

Podobne prace

Do góry