Ocena brak

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Podpisanie 7 lutego 1992 r. w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, a następnie problemy z jego ratyfikacją ( Traktat wszedł w życie dopiero 1 listopada 1993 r.) wywołały międzynarodową dyskusję nad przyszłością integracji europejskiej. Zwolennicy Traktatu uważają, że dokument ten był koniecznym etapem przemiany jak i dalszego rozwoju Wspólnot Europejskich mających doprowadzić do utworzenia najszybciej Unii Europejskiej. Traktat potwierdza gospodarczą, polityczną i socjalną równość wszystkich państw członkowskich kładąc duży nacisk na kształtowanie systemu wzajemnej pomocy. Traktat jest tez pierwszym krokiem na rzecz budowania wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich.

Do tzw. spraw wspólnego interesu zaliczano: - politykę azylową i imigracyjną- kontrolę zewnętrza granic Wspólnot- zwalczanie międzynarodowej przestępczości- zwalczanie narkomanii i handlu narkotykami- współprace w sprawach karnych i cywilnych.Traktat wzmacnia też prawa obywateli do:~ powszechnego i zawodowego kształcenia~ ochrony pracy i zdrowia~ ochrony konsumenta.Traktat z Maastricht zmniejsza poza tym deficyt demokratyczny we Wspólnotach Europejskich.

Wzmocnione zostały prawa Parlamentu Europejskiego ( m.in. prawa weta). Utworzono Komisję Pośrednictwa między Radą Ministrów a Parlamentem Europejskim. Powołano Komisję Regionalną zapewniając większy wpływ regionalnym i lokalnym gremiom na decyzje Wspólnot. Traktat uznaje i popiera europejskie uzgodnienia taryfowe.

Podobne prace

Do góry