Ocena brak

Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – geneza i najważniejsze cele i postanowienia

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Geneza:

W czerwcu 1955r. na konferencji w Messynie zaproponowano utworzenie dwóch kolejnych wspólnot: energii atomowej i gospodarczej. Na konferencji podjęto decyzję o utworzeniu komitetu, którego celem było przygotowanie propozycji dla bliższej integracji gospodarczej Szóstki.

Efektem prac komitetu był raport Spaaka przedstawiony w maju 1956r. ministrom spraw zagranicznych. Na tej podstawie opracowano teksty obu traktatów. Powołanie EWG zostało niejako wymuszone potrzebą pogłębienia zachodnioeuropejskiej współpracy, w celu stworzenia przeciwwagi dla rosnącej potęgi ZSRR i Stanów Zjednoczonych.

Oba traktaty opracował francuski ekonomista Pierre Uri.

Postanowienia:

Traktat określa zakres zadań Wspólnoty:

  • Promowanie badań

  • Rozpowszechnianie informacji

  • Bezpieczeństwo i zdrowie

  • Inwestycje

  • Dostawy rud, surowców i specjalnych materiałów rozszczepialnych

  • Zabezpieczenia i kontakty zewnętrzne

Na mocy traktatu założono Wspólne Centrum Badawcze i Europejski Instytut Szkół Wyższych.

Traktat o powołaniu EWG bardziej niż Traktat o EWWiS eksponował międzynarodową niż ponadnarodową współpracę.

Cele EWG określone w traktacie zapowiadały nie tylko ustanowienie strefy wolnego handlu i unii celnej, ale też zapowiadały zniesienie przeszkód w przepływie osób, dóbr, usług i kapitału.

Oba traktaty zakładały utworzenie unii celnej. Ponadto Traktaty Rzymskie stworzyły fundament integracji europejskiej, określający jej ramy instytucjonalne, definiujący cele i zasady członkostwa.

Do góry