Ocena brak

Tragedia antyczna a dramat szekspirowski

Autor /Anna Dodano /09.03.2011

Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę

 

Tragedia antyczna:

 

 • FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normami moralnymi, itp. O ich losie decyduje przeznaczenie

 • KONFLIKT TRAGICZNY- konflikt racji (miłość i posłuszeństwo prawom boskim kolidują z racją stanu). Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji

 • IRONIĘ TRAGICZNĄ - losy bohatera układają się tak, że popełnia on nieszczęśliwe zbłądzenie (Arystoteles). Bohater nie wie, że popełnia zbrodnię, lub czyn niegodny. Takie przeciwieństwo między samoświadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją nazywamy właśnie ironię tragiczną.

 • TRAGIZM - kategoria estetyczna. Wywołuje tę jakość szczególny sposób konstrukcji losów bohaterów, usytuowanych w konflikcie tragicznym. Bohater niezależnie od siły charakteru, szlachetnych intencji, sprowadza na siebie zgubę, śmierć lub klęskę swoich idei.

 • BUDOWANIE TRWOGI -poprzez konflikt tragiczny i ironię tragiczną. Trwogę bowiem budzi tylko nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny.

 • POSTACIE są symbolami pewnych postaw, idei. Kreon to racja stanu, Antygona to religia i miłość do brata Starcie uczucia , rozumu i siły wyższej z wolnością człowieka (Antygona). Każda postać tragedii antycznej cierpi (Kreon, Antygona, Hajmon - syn Kreona i narzeczony Antygony).

 

(na podstawie tekstu :"Rozwój tragedii antycznej. Jej cechy i funkcje", niestety nie znam nazwiska autora.)

 

Dramat szekspirowski:

 

 • Jego twórczość odchodzi od klasycznych założeń dramatu

 • brak jedności akcji, miejsca i czasu

 • wielowątkowość

 • BRAK FATUM - ludzkie namiętności, człowiek decyduje sam o sobie, jest targany sprzecznymi myślami i uczuciami

 • silna psychologizacja postaci

 • zachwianie decorum (dopasowania odpowiedniego języka do odpowiedniej treści)

 • indywidualizacja języka

 • elementy ludowe i fantastyczne

 • wiele punktów kulminacyjnych (w Antyku był tylko jeden wieńczący cały dramat)

 • stopniowanie napięcia

 • wprowadzenie rozbudowanej scenografii (w Antyku były dopiero zaczątki)

 • didaskalia (teksty poboczne - nowość)

 • podział na akty i sceny

 • ograniczenie roli chóru

 • pojawienie się (!) kobiet jako aktorek (w końcu :) )

 • grano bez masek i koturnów, wprowadził także NISKICH aktorów

 • przemieszane kategorie estetyczne, np. tragizm z liryzmem

 • bohaterów cechował swoisty apsychologizm (zmienność i łatwość poddawania się skrajnie emocjonalnym stanom - od miłości do nienawiści, od wierności do zdrady)

 • współbieżność losów ludzkich i historii.

 • wprowadzenie zjawisk atmosferycznych (burze, chmury, wiatry i błyskawice)

 • konstrukcja jego sztuk jest utrzymana w stylu tzw. dramatu elżbietańskiego

 

Podobne prace

Do góry