Ocena brak

Tradycyjne konteksty intelektualne analizy społeczeństwa obywatelskiego

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Intelektualna tradycja społeczeństwa obywatelskiego kładąca nacisk na dominującą rolę państwa. Hegel, zaliczyć go należy do tradycji podkreślającej dominującą rolę państwa. Podobną ambiwalencję odnajdujemy w teorii Marksa, lecz także on należy do tej tradycji. Wedle nich społeczeństwo obywatelskie (w naszym drugim znaczeniu) nie jest zdolne do samoorganizacji i rozwoju.

Dlatego musi być kształtowane przez świadome, rozmyślne wysiłki (u Hegla) państwa lub (u Marksa) rewolucyjnej grupy kontrolującej państwo. Obaj teoretycy podzielali głęboką nieufność wobec społeczeństwa  obywatelskiego  i  opowiadali   się  za  prymatem silnego państwa (choć ich wizje państwa nie były zgodne), które miało spełniać doniosłe moralne posłannictwo.

Podobne prace

Do góry