Ocena brak

Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Tradycyjny sposób rozumowania w którym kontrola traktowana jest jako zespół działań sprawdzających i oceniających dokumenty opracowane przez przedsiębiorstwa na potrzeby zespołu kierującego. Kontrola ma tu najczęściej charakter wyrywkowy i jest kontrolą zewnętrzną. Bada również stan faktyczny niezależnie od danych zawartych w sprawozdawczości.

Efektem takiej kontroli może być wykazanie rozbieżności pomiędzy danymi , wykazaniem niezgodności pomiędzy planem a wykonaniem planu, stwierdzenie nieefektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Nowoczesne podejście do problematyki kontroli nie zadowala się oficjalnymi dokumentami o charakterze sprawozdawczym. Usiłuje się tu przede wszystkim dociec jakie były motywy podejmowania określonych decyzji, później określić jakie skutki one przyniosły.

Tak więc punkt ciężkości położony jest na przyczyny a nie na skutki wystąpienia określonych zjawisk lub podjętych decyzji.

Jednocześnie próbuje się tu określić jakie czynniki o charakterze wyraźnie ....... mogą mieć wpływ na kształtowanie pewnych zjawisk w przedsiębiorstwie, właśnie w ten a nie inny sposób. Odchodzi się również wyraźnie od kontroli wykonywanej na rzecz monitorowania, a więc obserwacji ciągłej określonych zjawisk.

Podstawową rolę przypisuje się wewnętrznej i wewnętrznej kontroli zakładając iż w konkurencyjnej gospodarce przedsiębiorstwo samo musi wymusić wysoką efektywność działania jak najlepsze wykorzystanie zasobów, oraz zgodność rozwoju z przyjętymi założeniami.

 

Podobne prace

Do góry