Ocena brak

TQC

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i dostarczania gatunku. Koncepcja TQM w odróżnieniu od TQC wykracza poza funkcje sterowania i kontroli jakości uwzględniając także takie punkty jak np. polityka przedsiębiorstwa, organizacja, kierowanie personelem oraz stworzenie warunków do rozwoju zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry