Ocena brak

TOYODA SOEMU (1885-1957) - admirał

Autor /bobek Dodano /02.03.2011

W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku był dowódcą japońskiej bazy morskiej Yokosuka i okręgu mor­skiego Kurę. W 1944 r. został głównodowodzącym Połączonej Floty. Był zwolennikiem sprowokowania floty amerykańskiej do tzw. osta­tecznej bitwy i w tym celu opraco­wał plan „A-Go" przewidujący od­ciągnięcie jej spod *Marianów w rejon wysp *Palau i tam zniszcze­nie skoncentrowanymi uderzeniami lotnictwa oraz sił morskich.

W 1945 r. poparł gen. Yoshijiro Umezu i Ko-rechikę *Anamiego, opowiadają­cych się za kontynuowaniem wojny mimo dramatycznej sytuacji militar­nej i gospodarczej Japonii.

Za zbro­dnie wojenne skazany przez Mię­dzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu na więzie­nie, w 1949 r. został zwolniony.

Podobne prace

Do góry