Ocena brak

Towarzystwo szkoły świeckiej

Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013

Towarzystwo szkoły świeckiej (TSŚ) — stowarzyszenie powstałe w 1957 r.;ma na celu wpojenie młodemu pokoleniu postępowychzasad; w tym celu organizuje kursy dlanauczycieli z zakresu wychowania moralnegoi wymianę doświadczeń pedagogiki. Przy ZarządzieGłównym TSŚ czynne jest Wolne StudiumPedagogiczne, które udziela pomocy nauczycielomi działaczom w ich pracy samokształceniowej.TSŚ prowadzi teź działalność oświatową wśródrodziców oraz w zakładach pracy.

Podobne prace

Do góry