Ocena brak

TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH

Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013

TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH  — stowarzyszenie powstałew 1957 r. w celu popierania wszechstronnegorozwoju Ziem Zachodnich, umocnieniawięzi społecznej między ludnością zamieszkałąna tych ziemiach a obywatelami całego kraju.Rozwija ono również działalność w zakresie badańpolskości Ziem Zachodnich i popularyzujewyniki tych badań.

Podobne prace

Do góry