Ocena brak

Towar i cena w kontrakcie sprzedaży

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Towar – wszelkie rzeczy materialne i prawa majątkowe nie wyłączone z obrotu, także cudze, przyszłe – kupno rzeczy spodziewanej emptio rei speratae (plony) – z warunkiem zawieszającym – ważny gdy rzecz zaistniała, w odróżnieniu od emptio spei kupna nadziei (losu loteryjnego) ważna od razu – charakter umowy losowej - aleatoryjnej.

Cena wyrażona w pieniądzu, wystarczająco określona (certum pretium), mogła ją określić osoba trzecia wskazana w kontrakcie (ale nie strony). Musiała być oznaczona na serio, a nie np. symbolicznie za 1 sesterca. Pierwotnie nie było regulacji ceny w stosunku do faktycznej wartości towaru, Dioklecjan wydał taryfę maksymalnej ceny towaru i usług 301 r.n.e. naruszenie zagrożone karą – szybko wyszła z użycia; w prawie justyniańskim wprowadzono inst. pokrzywdzenia ponad połowę wartości – laesio enormis sprzedawca, za zgodą sędziego mógł oddając cenę odebrać rzecz (rozwiązać kontrakt), o ile kupujący nie dopłacił mu różnicy ceny odpowiadającej wartości gruntu, nie przysługiwało to kupującemu, który przepłacił.

Podobne prace

Do góry