Ocena brak

Torebka i komora przyusznicy

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Przyusznica objęta jest dość mocną powięzią (torebką), która do przodu przedłuża się na mięsień żwacz. Od torebki tej wnikają liczne przegrody w obręb gruczołu i dzielą go na poszczególne zraziki. Torebka ogranicza komorę przyusznicy i łączy się z powię-ziami sąsiadujących mięśni.

Kształt komory przyusznicy w przekroju poziomym jest nieregularnie czworokątny; odróżniamy tu ścianę przednią, tylną, przyśrodkową i boczną   oraz jej zamknięte górne i dolne. Ściana przednia przylega do powierzchni bocznej mięśnia żwacza. do gałęzi żuchwy ku tyłowi od tego mięśnia oraz do brzegu tylnego mięśnia skrzydłowego wewnętrznego. Ściana tylna graniczy z mięśniem mostkowo-obojczy-kowo-sutkowym i z brzuścem tylnym mięśnia dwubrzuścowego; sięga ona do wyrostka sutkowatego. Ściana przyśrodkową graniczy z wyrostkiem rylcowatym i mięśniami rozpoczynającymi się na nim, poza tym łączy się z przestrzenią przygardłową. Ściana boczna kształtu trójkątnego leży powierzchownie; tutaj powięź jest mniej mocna niż w głębi dijIu zażuchwowego i przykryrta bezpośrednio podskórną tkanką tłuszczową, w której przebiegają drobne gałązki skórne nerwu usznego wielkiego (ze splotu szyjnego). Zamknięcie górne w części położonej ku przodowi od małżowiny usznej sięga ku górze prawie do łuku jarzmowego, w części tylnej przylega do torebki stawu żuchwowego i do dolnego obwodu przewodu słuchowego zewnętrznego (kostnego i chrząstkowego); w tym miejscu torebka jest bardzo cienka i przyusznica może się powiększać ku górze kosztem przewodu chrząstkowego, wywierając nań nieraz silny ucisk. Sprawy chorobowe przyusznicy mogą się również przenosić na staw żuchwowy. Dolne zamknięcie komory przyusznicy oddziela ją od komory gruczołu podżuch-woweęo.

Podobne prace

Do góry