Ocena brak

Topografia trzonu trzustki

Autor /abibigail Dodano /10.01.2012

Powierzchnia przednia, całkowicie pokryta otrzewną tylnej ściany torby sieciowej, przylega do ściany tylnej żołądka; oba narządy przedzielone są tylko szczelinowatą przestrzenią torby sieciowej. Sprawy chorobowe żołądka, jak również dwunastnicy (wrzody) i części początkowej okrężnicy poprzecznej (pars fixa) mogą przenosić się na trzustkę;' również łatwo mogą powstawać zrosty między trzustką a żołądkiem, przy czym torba sieciowa zanika.

Powierzchnia dolna, tak samo jak przednia, jest powleczona otrzewną; przylega ona dl zgięcia dwunastniczo-jelitowego i do pętli jelita czczego.

Powierzchnia tylna nie jest pokryta otrzewną. Jest ona połączona tkanką łączną z narządami położonymi na tylnej ścianie brzucha; są to licząc od strony prawej ku lewej: i) aorta i początek tętnicy krezkowej górnej, 2) część lędźwiowa przepony i naczynia nerkowe lewe, 3) dolny koniec nadnercza lewego i lewa nerka; schorzenia nerki mogą się przenosić na trzustkę i odwrotnie. W bliskości górnego brzegu biegną naczynia śledzionowe, o czym wspominaliśmy poprzednio.

Przedni brzeg trzustki, odgraniczający jej powierzchnię przednią od dolnej, służy za linię przyczepu dla krezki okrężnicy poprzecznej. Nad brzegiem górnym leży tętnica trzewna, która oddaje t. wątrobna wspólną w stronę prawą, zaś t. śledzionową w stronę lewą. Początkowe odcinki obu tych tętnic są zwykle przykryte przez trzustkę. Spod prawego końca brzegu dolnego, w obrębie wcięcia trzustki występują naczynia krezkowe górne.

Podobne prace

Do góry