Ocena brak

Toniak żeberkowany

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 1,5-1,8 cm. Samce i samice wyglądają odmiennie (dymorfizm ptciowy). Na pokrywach samicy znajdują się 3 głębokie bruzdy, a brak im buławkowatego zgrubienia na przednich nogach. Pokrywy samca są gładkie, a na jego stopach przednich nóg występują, podobnie jak u pływaka żółtobrzeżka, przyssawki, którymi przytrzymuje samicę w czasie kopulacji. Miejscem ich przyczepu jest jej przedplecze, które ma charakterystyczny żółto-czarny rysunek. Ciało u obu płci spłaszczone o doskonale opływowym kształcie, dzięki czemu chrząszcz ten jest znakomitym pływakiem. Jako wiosła służą mu tylne odnóża zaopatrzone w szczecinki pływne.  

Środowisko: wody stojące, zwłaszcza niewielkie, zarośnięte roślinnością bajorka. Niekiedy spotyka się go również w kałużach, jednak te dobrze latające chrząszcze długo w nich nie pozostają. Składanie jaj odbywa się tylko w większych, nie wysychających zbiornikach wodnych.

Występowanie: cała Europa aż poza koło polarne; brak go w południowej Hiszpanii i południowych Włoszech.

Liczebność: zwykle liczny, zwłaszcza w małych zbiornikach wodnych.

Rozród: postacie dojrzałe zimują w zasiedlanych przez siebie zbiornikach wodnych, nierzadko w pustych muszlach ślimaków. Pojawiają się na wiosnę i wkrótce przystępują do rozrodu. Tylko w wyjątkowych przypadkach zimują jaja, które są składane na brzegu. Larwy charakteryzują się bardzo silnymi żuwacz kami, którymi chwytają i wysysają zdobycz, podobnie jak czynią to larwy pływaka żółtobrzeżka. Przód i tył ciała larw spiczaste, a same larwy są znacznie mniejsze od larw pływaka żółtobrzeżka. Żyją w wodzie, a przepo-czwarczają się na lądzie.

Pokarm: postacie dojrzałe i larwy polują na te zwierzęta wodne, które są w stanie pokonać, wśród nich także na kijanki i narybek.

Podobne prace

Do góry