Ocena brak

Tomiści - Hervaeus Natalis

Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013

Płodnym i wybitnym umysłem był zdecydowany obrońca św. Tomasza (któryj e d n a k nie zawsze szedł wiernie za Tomaszem) Hervaeus Natalis. Był on generałemzakonu dominikanów i profesorem paryskim, zmarł w 1323 r. Starał sięgorliwie o kanonizację św. Tomasza, a całą swą działalność naukową nastawił naobronę tomizmu przeciw jego głównym wrogom, Henrykowi z Gandawy, DunsowiSzkotowi, Jakubowi z Metz, Durandowi.

Pisał bardzo wiele, należał do komisji osądzającej Sentencje Duranda(1314 r.), z którym to przez 10 lat prowadził pojedynek intelektualny. Zanimj e d n a k rozpoczął ów wieloletni spór z Durandem, napisał w latach 1302-1307Correctorium fratris Jacobi Metensis.

W swej pierwszej Quaestiones ąuodlibetales stara się ująć najbardziej aktualnezagadnienia w duchu Tomasza. Analizuje wiedzę intuicyjną i abstrakcyjną, podajesubtelne wyjaśnienia do słynnego rozróżnienia „bytu subiektywnego" i „obiektywnego"(esse subiectwum et obiectwum). Poznanie jako działalność jest wedleHervaeusa Natalisa przypadłością duszy i nie ma w niej „bytu subiektywnego":

Wszelkie przypadłości tkwią w tych rzeczach, których są przypadłościami.Byt przedmiotowy jest zaś tym samym, co byt postrzegany przez intelekt.

Sicut quaecumque accidentia sunt in eis quorum sunt accidentia. Essea u t em obiective i d em est, quod esse in prospectu i n t e l l e c t u s.

Podobne prace

Do góry