Ocena brak

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Tlenki:

P2O5;MgO

Kwasy:

H3PO4

Zasady:

Mg(OH)2

Sole:

Mg3(PO4)2

Wiązania jonowe:

-kowalencyjne (atomowe)

cząsteczka wody jest dipolem /cząsteczka polarną/;

asocjacja-tworzą się cząsteczki w wodzie.

E>1,7-wiązaania jonowe

E<1,7-wiązania atom.spolaryzowane

Tlenki:

-tlenki anfoteryczne nie reagują z woda, ale z kwasami i zasadami (ZnO;CaO,SO3).

-w tlenkach, gdzie metal ma kilka wartościowości wiązanie jonowe występuje tam gdzie jest niższa wartościowość metalu, a kowalencyjne, tam gdzie jest wyższa.

Wodorotlenki:

-są to związki składające się z metalu i grupy wodorotlenowej OH.

-struktura: wyróżniająca się grupa OH.

-otrzymywanie: reakcja metali z wodą

tlenków metali z wodą

wodorków z wodą

-podział: zasadowe (NaOH) anfoteryczne [Al.(OH)3].

Kwasy:

-wzór ogólny: HnRn

-są to związki chemiczne, cząsteczki wodoru i reszty kwasowej

-podział: tlenowe (HNO2,H2SO4) beztlenowe (HCl,H2S).

-Im większa elektroujemność atomu centr.

Tm kwas jest mocniejszy. Moc wzrasta z masą atom.

-otrzymywanie: rozpuszczenie tlenku niemetalu w wodzie.

-właściwości chem.:

reagują z wodorot., metalami, z tlenkami zasadowymi i anfoterycznymi.

Podobne prace

Do góry