Ocena brak

Tlen - Występowanie, otrzymywanie, właściwości

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

O- tlen; wartościowość II

MatO- 16u

MO- 16g

O2- tlen, O3- ozon- odmiany alotropowe

Odmiany alotropowe- różne ilości atomów pierwiastka w cząsteczce lub rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w sieci krystalicznej.

Występowanie:

- 50% masy skorupy ziemskiej

- w postaci wodnej lub związków chemicznych

- w powietrzu w stanie lotnym

TLENKI:

H2O

CO2

Al2O3- korund

Al2O3 * nH20- hoksyty

SiO2- krzemionka

Cu2O- kupryt

Fe3O4- magnetyt

Fe2O3- hematyt

MnO2- bursztyn

Mn2O3- braunit

CaCO3- wapień marmur kreda margle iły piaskowce

CaSO4- anhydryt

CaSO4 * 2H2O- gips krytaliczny

Ca3(PO4)2- fosforyty

NaNO3- saletra chilijska

KNO3- saletra indyjska

Ca(NO3)2- saletra norweska

OTRZYMYWANIE:

a) w przemyśle (destylacja frakcyjna z cieczy

- z powietrza, należy skroplić powietrze, niska temperatura, wysokie ciśnienie

- tlen ze skroplonego powierza na drodze destylacji frakcyjnej

- 196 stopni C- oddestylowuje N jako lżejszy

- 182 stopni C oddestylowuje się O

b) w laboratorium

- rozkład związków tlenowych

- elektroliza wodnych roztworów kwasów zasad soli

WŁAŚCIWOŚCI:

- gaz

- bez smaku i zapachu

- nieco cięższy od powietrza

- słabo rozpuszczalny w wodzie

- aktywny chemicznie

- podtrzymuje palenie ale się nie pali

- reaguje z metalami i niemetalami tworząc tlenki

ZASTOSOWANIE TLENU:

- palniki

- paliwo rakietowe

- aparaty tlenowe.

Podobne prace

Do góry