Ocena brak

Tkanki roślinne

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

TKANKA- jest to zespół komórek podobnych do siebie, spełniają ściśle określone funkcje.

Tkanki twórcze

a) pierwotne

(powstają już u zarodka)

- zarodkowe

- wierzchołkowe

- wstawowe

b) wtórne

(powstają w wyniku odróżnicowania tkanek stałych)

- kambium

- fellogen

- okolnica

- kalus

- archespor

Podział wg lokalizacji :

a) wierzchołkowe ( pędu i korzenia)

b) interkalarne (wstawki)

c) boczne ( w wew. partiach organu)

Podział wg pochodzenia:

a) zarodkowe ( budują zarodek )

b) pierwotne ( stale się dzielą )

c) wtórne ( powst. z żywych komórek )

Podział tkanek ze względu na złożoność budowy:

Jednorodne: Niejednorodne:

Merystemy Drewno

Miękisze Łyko

Sklerentyma Epiderma

Klenchyma

Tkanki stałe

- okrywająca

- miękiszowa

- przewodząca

- wzmacniająca

- wydzielnicza

Podobne prace

Do góry