Ocena brak

Tkanki - Informacje Ogólne

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Tkanki są to kom. o zbliżonej budowie , pełniące jednakowe funkcje w organiźmie. Kom dzielimy na stałe (bez podziału) i twórcze (z podziałem). Merystemy pierwotne pochodzące z kom zarodkowych (stale twórcze):

1.Merystem wierzchołkowy ,występuje na szczycie łodygi i korzenia ,powoduje przyrost organów na długość i ich pierwotne grubienie.

2.Merystemy interkalarne ,występują u nasady liścia oraz w międzywięźlach łodyg. (trawy). Merystemy wtórne : powstają przez odróżnicowanie żywych kom tkanek stałych.:

1.Miazga występuje w wew częściach łodygi i liścia powoduje wtórny przyrost rośliny na grubość tworząc drewno i łyko wtórne.

2.Miazga korkotwórcza występuje w warstwie przyściennej czyli obwodowej łodygi i korzenia ,powoduje powstanie korka i kom miękiszowej.

Merystemy regeneracyjne powstają w miejscach zranienia rośliny poprzez odróżnicowanie się kom przyrannych. Merystemoidy tworzą włoski i aparaty szparkowe. Tkanka miękiszowa jest budowana z żywych kom , które zachowały zdolność do podziału. Miękisz zasadniczy złożony z cienkościennych kom luźno ułożonych ,wypełnia przestwory między innymi kom lub tkankami. Miękisz asymilacyjny występuje we wszystkich zielonych częściach rośliny. Kom tego miękiszu zawierają dużo chloroplastów ,odpowiadfa za fotosyntezę. Miękisz spichrzowy składa się z kom magazynujących tłuszcze ,białka ,węglowodany (skrobia) Występuje w nasionach ,bulwach ,liściach.

Miękisz przewietrzający jest to miękisz bogaty w duże przestwory międzykom. Występuje w roślinach błotnych i bagiennych (zbiornik pow i szkielet pneumatyczny) Miękisz wodny utworzony z ściśle do siebie przylegających kom z dużymi wodniczkami. Skórka , ryzoderma wykształcona z warstwy pojedynczych kom żywych ściśle do siebie przylegających (bez chloroplastu). Zew ściany kom mogą być okryte zgrubieniami zwanymi kutykulą (często nalot włoskowy). Skórka chroni roślinę przed nadmiernym parowaniem i temp. Wymiana gazowa przez aparaty szparkowe. Korkowica jest to wtórna tkanka okrywająca na którą składa się korek i miazga korkotwórcza.Kom korka są martwe i nie zawierają przestworów miedzykom ,są wypełnine pow.

Korkowica jest tkanką izolacyjną ,ma przetchlinki umożliwiające wymianę gazową. Zwarcica występuje w żywych częściach rośliny, zbudowana jest ze ściśle wpakowanych kom ,występuje w intensywnie rosnących częściach rośliny na ich peryferiach ,chroni przed złamaniem. Twardzica utworzona jest z martwych silnie zdrewniałych kom występuje w postaci włókien lub poj skamieniałych kom , występuje tam gdzie zakończył się wzrost rośliny , zapewnia wytrzymałość. Łyko utworzone jest z żywych silnie zwawukolizowanych kom ,łączą się one z sobą za pomocą grubych pasm cytoplazmy.

W skład łyka wchodzi miękisz łykowy, włokna łykowe, i kom przyrurkowe. Drewno zbudowane jest z martwych kom tworzących ciągi zwane naczyniami lub cewkami. Cewki zbudowane są z ściśle przylegających do sienie kom. Naczynia to połączone kom , którym zanikła błona i ściana poprzeczna (transport biogenów) Drewno stanowi szkielet rośliny, pełni funkcję wzmacniającą.

Podobne prace

Do góry