Ocena brak

Tkanka podśluzowa

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Tkanka podśluzowa (tela submucosa) składa się z cieńszej lub grubszej, szczególnie wiotkiej tkanki łącznej, która stanowi ruchome połączenie między błoną śluzową a błoną mięśniową. Zawiera ona splot nerwowy wraz z komórkami zwojowymi oraz większe naczynia i nerwy. Z gruczołów' leżą w niej tylko gruczoły przełyku i dwunastnicy. Tkanka podśluzową jako wyraźnie zróżnicowana warstwa występuje tylko tam, gdzie od blaszki właściwej błony śluzowej odgranicza ją blaszka mięśniowa. W okolicach, w których błona śluzowa jest nieprzesuwalnic połączona z podłożem, jak w dziąsłach czy na podniebieniu, budowa warstwowa nie jest wyraźna; można wtedy mówić, że błona śluzowa pozbawiona jest tkanki podśluzowej.

W większości błon śluzowych występują gruczoły; leżą one przeważnie, jak już wspomniano, w blaszce właściwej (np. w żołądku) lub też rozprzestrzeniają się również w tkance podśluzowej, tak jak w przełyku i dwunastnicy. Mogą być jednak gruczoły tak wielkie, że nie mieszczą się w ścianach przewodu pokarmowego i układają się na zewnątrz ściany, jak duże gruczoły ślinowe, wątroba i trzustka. Zapalne podrażnienie błony śluzowej, któremu towarzyszy wzmożone wydzielanie gruczołów i obrzęk, nazywamy nieżytem lub katarem.

Jak z powyższego wynika, błona śluzowa składa się. z czterech warstw (a—d); wielu autorów zalicza jednak do błony śluzowej tylko trzy warstwy (a—c), które tworzyłyby wtenczas błonę śluzową właściwą (w ścisłym znaczeniu), wyodrębniają zaś warstwę czwartą jako oddzielną błonę podśluzową.

Podobne prace

Do góry