Ocena brak

Tkanka mięśniowa gładka

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) wytwarza się u zarodka z elementów mezenchymy: w ustroju jest ona tkanką bardzo rozpowszechnioną, występuje bowiem w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego i w wielu innych narządach wewnętrznych, również w skórze. Komórka mięśniowa gładka (myocytus glaber) ma najczęściej kształt wrzecionowaty, rzadko gwiazdowaty. Długość elementów wrzecionowatych waha się od kilkunastu do paruset mikrometrów, grubość najszerszej, środkowej części wynosi do kilku mikrometrów. W środkowej części komórki jest położone owalne lub pałeczkowato wydłużone jądro. W cytoplazmie (w komórkach mięśniowych nazywa się ona sarko-plazmą) są mitochondria, aparat Golgiego i dla tych komórek charakterystyczne cienkie, biegnące podłużnie włókienka kurczliwe. Są one zbudowane z substancji białkowej łamiącej światło podwójnie, zorganizowanej w dostrzegalne w mikroskopie elektronowym włókienka elementarne — miofilamenty (myofilamentum glab-rum), których wiązki w obwodowej części komórki tworzą włókienka grubsze, tzw. miofibryle.

Podobne prace

Do góry