Ocena brak

Tkanka limfatyczna

Autor /sara Dodano /06.01.2012

W błonie śluzowej przewodu pokarmowego pod nabłonkiem napotykamy liczne nagromadzenia tkanki limfatycznej. Nazwę tę nadajemy tkance łącznej siateczkowatej szczelnie wypełnionej limfocytami. Twory zbudowane z tkanki limfatycznej nazywamy narządami limfatycznymi albo limfoidalnymi; czynność ich polega na wytwarzaniu limfocytów. W ustroju narządy te występują bardzo licznie w różnych postaciach. Najpierwotniejszą ich formą rozwojową są skupienia limfocytów, tzw. plamy mleczne, występujące w sieci większej otrzewnej najwyższy stopień rozwoju swej budowy osiągają one w węzłach chłonnych rozsianych w całym ustroju; zapoznamy się z nimi w t. V. Pośredni stopień rozwoju mają twory zbudowane z tkanki limfatycznej, licznie reprezentowana w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Występują tu one już to Postaci tzw. grudek samotnych, już to grudek skupionych, już to wreszcie. Postaci migdałków. Stan rozwoju całego układu limfatycznego zależny jest więku i budowy konstytucyjnej.

W wieku późniejszym następuje uwstecz-w młodości, szczególnie aż do okresu pokwitania, układ limfatyczny rozrasta się najsilniej. Również pożywienie wpływa na rozwój układu limfatycznego; nadmiar pokarmów zasadowych prowadzi jakoby do zwiększenia liczby limfocytów we krwi. W młodości czynność limfocytów wiąże się zapewne z potrzebami wzrastającego ustroju. Jeżeli tkanka limfatyczna przekracza swój przeciętny stopień rozwoju (rozrost, kyperplasia; plaso = wytwarzać), mówimy o stanie limfatycznym (status lymphaticus) albo o zołzowatości, a ponieważ grasica (thymus) przeważnie również bierze w nim udział, nazywamy go też stanem grasiczo-limfatycznym (status thymicolymphaticus).

Tkanka limfatyczna występuje we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego jako tzw. grudki samotne lub skupione.

Podobne prace

Do góry