Ocena brak

Tkanka jamista prącia

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Tkanka jamista zbudowana jest z układu bcleczek oraz z układu bardzo licznych jamek objętych tymi beleczkami. Z powierzchni wewnętrznej błony białawej oddzielają się liczne wypustki w postaci bcleczek (trabeculae corpnrum cauernosorum), które dzielą przestrzeń walcowatą ciała jamistego na liczne drobne komunikujące się z sobą jam ki (cavemae corporum caiernosorum). Przez szczeliny w przegrodzie prącia jamki obu cial łączą się z sobą, natomiast oddzielone są od jamek ciała gąbczastego. Beleczki zbudowane są z pasemek tkanki mięśniowej gładkiej biegnących w różnych kierunkach wśród skąpej tkanki łącznej, głównie wśród cienkich włókienek sprężystych; beleczki te są więc rozciągliwe. W tkance gąbczastej nieparzystego ciała gąbczastego prącia stosunki przedstawiają się odwrotnie, beleczki są ubogie w tkankę mięśniową i bogate w włókna sprężyste. Janiki są wysłane jednowarstwowym śródbłonkiem płaskim, który spoczywa wprost na utkaniu bcleczek; jamki są obszerniejsze w części wewnętrznej, drobniejsze w części zewnętrznej. Są one niczym innym jak obszernymi sieciami naczyń, w których znajduje się krew tętnicza; dlatego też w chwilach wzwodu.' kiedy ciała jamiste wypełniają się krwią, prącie jest cieplejsze niż w stanie wiotkim.

Podobne prace

Do góry