Ocena brak

TINIAN - bitwa 1944 r.

Autor /edward Dodano /01.03.2011

O losie niewielkiej wyspy (16 km długości) w centrum Wysp Mariań­skich zadecydowało bliskie (ok. 5 km) sąsiedztwo *Saipanu, zdo­bytego przez wojska amerykańskie w lipcu 1944 r. Tolerowanie obec­ności japońskiego garnizonu (8350żołnierzy) na wysepce zagrażałoby amerykańskim bazom na Saipanie.24 lipca 1944 r., po wielodniowymbombardowaniu z morza i powie­trza, oddziały 2 dywizji piechotymorskiej wykonały pozorowanyatak w rejonie miasta Tinian, od­wracając uwagę obrońców od rejo­nu rzeczywistego desantu.

O godz.7.46 i 7.55 na dwóch plażach pół­nocno-zachodniego brzegu wyspylądowały oddziały 4 dywizji pie­choty morskiej; wspierane ogniemartylerii lądowej z Saipanu, działokrętowych i przez samoloty, dowieczora uchwyciły przyczółeko szerokości 3,5 km i głębokoścido 2 km.

W nocy odparły gwałtow­ne kontrataki wojsk japońskich zadając im znaczne straty. 26 lipca Amerykanie desantowali 2 dywizję piechoty morskiej, która miała opanować wschodnią część wyspy. Tego samego dnia zajęto główne lotnisko Ushi Point. 1 sierpnia wojska amerykańskie zdobyły po­łudniowy cypel wyspy. Walki z niedobitkami oddziałów japoń­skich trwały jeszcze przez 3 mie­siące.

Ogółem zginęło ok. 5,5 tys. żołnierzy japońskich, reszta dosta­ła się do niewoli lub uciekła ło­dziami na sąsiednie wyspy. Ame­rykanie stracili 389 żołnierzy zabi­tych i 1816 rannych. Z lotniska Ushi Point wystartował 6 sierpnia bombowiec „Enola Gay" z bombą *atomową na pokładzie, którą zrzucił na *Hiroszimę, a później „Bock's Car" z bombą atomową na *Nagasaki.

Podobne prace

Do góry