Ocena brak

TIGER I PZKPFW VI (SdKfz181) - czołg

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Prace nad skonstruowaniem ciężkie­go czołgu rozpoczęły się w Niem­czech w 1937 r., jednakże wobeczwycięstw, jakie na polach bitewodnosiły średnie czołgi *PzKpfw IIIi IV, dowództwo wojsk lądowychnie widziało potrzeby budowanianowego pojazdu pancernego. Do­piero 26 maja 1941 r. Urząd Uzbro­jenia złożył w zakładach Henschelund Sohn w Kassel zamówienie nakadłub ciężkiego czołgu, w zakła­dach Kruppa zaś na wieżyczkę. Pro­dukcja czołgu Tiger I rozpoczęła sięzgodnie z planem w lipcu 1942 r i przewidywano, że do letniej ofen­sywy w maju 1943 r. będzie goto­wych 285 tych wozów bojowych. W tym czasie był to najpotężniejszy czołg świata, uzbrojony w działo kal. 88 mm o dużej sile ognia, osło­nięty grubym pancerzem chronią­cym najbardziej czułe miejsca przed pociskami artylerii przeciwpancer­nej.

Jednakże pierwsza próba bojo­wego użycia nowych czołgów za­kończyła się fiaskiem; w sierpniu 1942 r. zbyt pospiesznie wysłano 4 pierwsze czołgi do 1 plutonu Pan-zerabteilung 502. Skierowane do walki w zalesionym i grząskim tere­nie pod Leningradem, zostały zni­szczone ogniem radzieckich dział przeciwpancernych. Wkrótce wy­szły na jaw wady nowych wozów: silnik i skrzynia biegów wymagały troskliwej konserwacji i często się psuły, w zimie podwójne koła przy-marzały do siebie uniemożliwiając uruchomienie czołgu, wymiana gą­sienic (szersze do jazdy terenowej, węższe - do jazdy po drogach) wy­magała tak dużo wysiłku i zabierała tak wiele czasu (demontaż zewnę­trznych kół), że załogi rzadko z tego korzystały.

Pospieszne wprowadze­nie na pola bitew i użycie w niewiel­kiej liczbie uniemożliwiło wykorzy­stanie ich siły i dało czas przeciwni­kom na wyprodukowanie czołgów, które mogły podjąć równorzędną walkę (radzieckie *T-34 z działem kal. 85 mm i działa samobieżne *SU-152), oraz na zwiększenie kali­bru dział przeciwpancernych. Pro­dukcję kontynuowano do sierpnia 1944 r.; łącznie zbudowano 1354 czołgi tego typu.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga 5 osób

silnik MaybachHL210P45 o mocy 600 KM

ciężar 56,91

pancerz 25-100 mm

1 działo KwK36 L/56 kal. 88 mm

2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm

prędkość 40 km/b

zasięg 140 km

Podobne prace

Do góry