Ocena brak

THUNDERBOLT P-47 Republic - samolot

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Amerykański samolot myśliwski, najcięższy i największy z jednosilni­kowych myśliwców II wojny świato­wej, został zaprojektowany w 1940 r. Konstruktorzy rozpoczęli swoją pracę od wyboru silnika Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, któiy ze względu na dużą moc (w ostatnich modelach 2800 KM) napędzał duże śmigło czterołopatowe.

Prototyp zo­stał oblatany 6 maja 1941 r. i po wprowadzeniu niezbędnych zmian pierwszy seryjnie produkowany mo­del P-47B (171 egz.) dostarczono w marcu 1942 r. do 56 grupy myśliw­skiej, która w styczniu 1943 r. zosta­ła przebazowana do Anglii. Duża si­ła ognia (8 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm, po czte­ry w każdym skrzydle), odporność na uszkodzenia i duży zasięg zyskały uznanie pilotów i załóg bombowców osłanianych przez Thunderbolt}'.

No­wa wersja C (602 egz.) miała dłuższy kadłub. Wiele zmian wprowadzono w samolotach wersji D, najliczniej produkowanej (12 602 egz.), które wyposażone w osiem najcięższych karabinów maszynowych mogły przenosić pod kadłubem lub skrzy­dłami bomby lub dodatkowe zbiorni­ki paliwa o wadze do 1 134 kg.

Późniejsze wersje otrzymały zmie­nioną kabinę, zapewniającą lepszą widoczność. Łącznie wyprodukowa­no 15 660 samolotów P-47 wszyst­kich wersji, z których wiele dostar­czono do Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Początkowo wykorzy­stywane jako myśliwce przechwytu­jące i eskortujące wyprawy bombo­we, po inwazji na Normandię w czerwcu 1944 r. były używane głównie jako szturmowe zarówno w walkach w Europie, jak i w Birmie.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (P-47D-25)

silnik Pratt & Whitney R-2800-59 o mocy 2570 KM

rozpiętość 12, 43 m

długość 11,01 m

maks. masa startowa 8800 kg

maks. prędkość 690 km/h

zasięg 950 km (bez dodatkowych zbiorników)

8 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm

2 bomby 1000-funtowe (po 450 kg) i 1 - 500 - funtowa (2245 kg) do lub 10 rakiet kal. 127 mm

Do góry