Ocena brak

Tężnica zmienna

Autor /Natan Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość niespełna 3 cm, rozpiętość skrzydeł 3,5 cm. Bardzo podobna do tężnicy wytwornej. Barwa jej ciała, podobnie jak się to dzieje u większości ważek, zmienia się w ciągu życia raz lub kilka razy. Tężnica ta może zmieniać się z pomarańczowoczerwonej w jasno-lub oliwkowozieloną. Samce obu gatunków tęż-nic mają czarno-białe znamię skrzydłowe.

Środowisko: preferuje wody płytkie, gęsto zarośnięte; jako jedna z pierwszych zasiedla nowo powstałe zbiorniki wodne.  

Występowanie: wyspowo w Europie (oprócz północy), ponadto Syberia i Azja Mniejsza.

Liczebność: zróżnicowana; w środkowej Europie liczniejsza tylko na niewielu stanowiskach.

Rozród: lata od końca maja do początku września. Na południu prawdopodobnie 2 pokolenia rocznie. Ponieważ tężnica ta jest aktywna tylko podczas słonecznej pogody, złe warunki atmosferyczne mogą silnie ograniczyć okres jej lotu. Kopulacja i składanie jaj jak u tężnicy wytwornej.

Pokarm: głównie drobne bezkręgowce, zwłaszcza owady.

Podobne prace

Do góry