Ocena brak

TEZA PRACY

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Praca ta ma udowodnić tezę, że wykorzystanie teorii marketingu i wdrożenie do w praktyce, dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Wizji TV na konkurencyjnym rynku telewizji cyfrowych.

 

Praca ma dodatkowo udowodnić, takie tezy jak:

  • Strategia umożliwia lepsze dopasowanie specyfiki przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez rynek

  • Strategia pozwala na identyfikację konkurentów oraz strategii ich działania

  • Strategia umożliwia nakreślenie ogólnych celów i warunków wprowadzenia orientacji skierowanej na klienta

  • Strategia wskazuje sposoby osiągnięcia założonych celów

  • Strategia pomaga uzyskać przewagę strategiczną ( przedsiębiorstwo staje się bardziej atrakcyjnym partnerem)

 

 

Istotą skutecznej strategii jest stworzenie unikalności firmy, która pozwoli w sposób wyraźny odróżnić dane przedsiębiorstwo od innych podmiotów działających na rynku. Opracowana strategia marketingowa pozwoli na uzyskanie informacji o obecnej pozycji jaką zajmuje przedsiębiorstwo, a także pozwoli na określenie pozycji jaką chciałoby zająć w przyszłości i wyznaczenie ograniczeń w osiągnięciu zamierzonego celu.

 

 

Cel praktyczny opracowania stanowi ocena dotychczasowych działań marketingowych Wizji TV. Przedstawia fazy, etapy szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa w poprzednich latach działania, jak również własną propozycję dalszego funkcjonowania firmy w ujęciu działań marketingowych.

 

Podobne prace

Do góry