Ocena brak

Tętnice zębów

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Tętnice zębów jednej polowy głowy pochodzą z odpowiednich gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrznej, która jest jedną z dwóch gałęzi końcowych t. szyjnej zewnętrz-nCj Uzębienie górne zaopatruje t. zębodołowa górna tylna i tt. zębodołowe rnC przednie z t. podoczodołowej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej). Naczynia te rzebiegaj'! przez kanaliki w ścianie szczęki, zespalają się z sobą i, poza innymi gałązkami. oddają naczynia do ozębnej, do dziąsła i do miazgi zęba. Naczynia te wspólnie z nerwami miazgi wnikają przez otwór szczytowy korzenia do komory miazgi, gdzie wytwarzają bogatą sieć naczyniową. Uzębienie dolne zaopatrzone jest analogicznie rzc/ tętnicę zębodolową dolną, która przebiega w kanale żuchwy.

Żyły powstają z sieci włosowatej miazgi, towarzyszą tętnicom i wlewają się do splotu' Skrzydłowego.

Naczynia chłonne prowadzą do węzłów podżuchwowych i szyjnych głębokich.

Podobne prace

Do góry