Ocena brak

Tętnice stawu biodrowego

Autor /aby Dodano /04.01.2012

W zaopatrzeniu stawu biodrowego biorą udział tętnice wszystkich trzech przylegających okolic biodra. Od przodu, z trójkąta udowego dochodzą gałązki stawowe obu tętnic okalających udo, przyśrodkowej i bocznej (od t. udowej głębokiej); stanowią one główne źródło krwi. Obie tętnice zespalają się, wytwarzając dokoła szyjki kości udowej pierścień tętniczy podobny do pierścienia dokoła kości ramiennej. Od pierś< ieaiu tego na kości udowej biegną do stawu liczne gałązki wstępujące. Okolica przyśrodkową stawu zaopatrzona jest w bardzo zmiennym stopniu przez gałąź panewkową, stanowiącą odnogę gałęzi tylnej tętnicy zasłonowej (od t. biodrowej wewnętrznej) Gałąź panewkowa biegnie przez wcięcie panewki do jej dna i zaopatruje podściółkę tłuszczową i więzadło głowy; odgałęzienie jej — tętnica więzadła głowy — jak już wiemy, wnika do tegoż wierzchołka i dochodzi do głowy kości udowej. Od tyłu wreszcie z okolicy pośladkowej, biegną do stawu słabe gałązki tętnicy pośladkowej dolnej i górnej (od t. biodrowej wewnętrznej).

Podobne prace

Do góry