Ocena brak

Tętnice segmentowe płuca

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Oskrzelom segmentowym odpowiadają tętnice segmentowe, które w zasadzie mają takie same nazwy jak one. Początek ich jest jednak bardzo zmienny, często tętnice segmentowe jako takie nie występują, a zastępują je ich odgałęzienia, tętnice podsegmentowe odcłiodzące wtedy samodzielnie z prawej czy lewej tętnicy płucnej.

W związku z tym można odróżnić dwa krańcowe typy układu tętniczego: typ «drzewiasty», w którym tętnice dążące do jednego płata rozpoczynają się jednym wspólnym pniem i typ «krzaczasty», w którym tętnice te odchodzą samodzielnie z t. płucnej. Między obu tymi typami krańcowymi zdarzają się liczne formy pośrednie.

Położenie tętnic w stosunku do oskrzeli jest takie, że biegnąc wzdłuż oskrzeli w oskrzelach wstępujących tętnice położone są przyśrodkowo od nich, w oskrzelach położonych poprzecznie wzdłuż górnego brzegu oskrzela i w oskrzelach zstępujących ku przeponie — bocznie od nich. Odchylenia od tego zasadniczego układu występują często w tych przypadkach, kiedy szczeliny międzyplatowe nie całkowicie oddzielają płaty i miąższ płatów łączy się z sobą.

Podobne prace

Do góry