Ocena brak

Tętnice przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Przełyk otrzymuje liczne gałązki wzdłuż swego przebiegu: na szyi z t. tarczowej dolnej (od t. podobojczykowej), w klatce piersiowej bezpośrednio z aorty piersiowej (4—5 gałązek) i z tt. oskrzelowych odchodzących od aorty, w jamie brzusznej z t. żołądkowej lewej i przeponowej dolnej lewej.

Żyły przełykowe, szczególnie w dolnej części cewy, tworzą silne sploty położone w tkance podśluzowej ; żyły uchodzą częściowo do ż. tarczowej dolnej oraz do ż. nieparzystej i nieparzystej krótkiej (i za ich pośrednictwem do ż. głównej górnej), częściowo zaś do ż. wieńcowej żołądka (i dalej do ż. wrotnej). W dolnej części przełyku występują więc zespolenia między układem ż. głównej górnej i ż. wrotnej. Żyły przełykowe mogą być ży lako wato rozszerzone.

Naczynia limfatyczne prowadzą do głębokich węzłów szyjnych i do węzłów śródpiersia tylnego oraz do węzłów położonych przy wpuście żołądka.

Podobne prace

Do góry