Ocena brak

Tętnice pępkowe

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Tętnice pępkowe (aa. umbilicales) są początkowo przedłużeniem obu aort zstępujących. Po zespoleniu się ostatnich w naczynie pojedyncze tętnice pępkowe odchodzą od niego powyżej odcinka końcowego — aorty ogonowej później zwanej t. krzyżową pośród ko wą (a. sacralis mediana). Od każdej tętnicy pępkowej odchodzi następnie tętnica biodrowa zewnętrzna (a. iliaca externa) i nieco poniżej tętnica biodrowa wewnętrzna (a. iliaca interna). Później silny rozrost tej ostatniej powoduje, że w skład jej wejdzie początkowy odcinek tętnicy pępkowej pierwotnej, tętnicą zaś pępkową ostateczną stanie się odcinek poniżej pierwotnego odejścia t. biodrowej wewnętrznej; innymi słowy t. pępkowa staje się teraz odgałęzieniem t. biodrowej wewnętrznej. Po urodzeniu się dziecka tętnice pępkowe zarastają i w większości przekształcają się w więzadła pępkowe boczne (ligg. umbilicalia lateralia).

Podobne prace

Do góry