Ocena brak

Tętnice odbytnicy

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Odbytnicę zaopatrują trzy tętnice; gałęzie ich licznie zespalają się z sobą, tak że podwiązanie nawet dosyć dużych naczyń na samej odbytnicy nie wywołuje większych zakłóceń krążenia, jak to się zdarza w jelicie cienkim czy okrężnicy. Główny dopływ krwi otrzymuje odbytnica z nieparzystej i) t. odbytniczej górnej (gałęzi t. krezkowej dolnej); zaopatruje ona część miedniczną i zstępuje aż do części kroczowej. Biegnie u góry między kością krzyżową i tylną powierzchnią odbytnicy, dzieląc się wkrótce na dwie lub trzy gałęzie, które kierują się na powierzchnie boczne. T. odbytnicza górna zespala się u góry z tt. esowatymi i podwiązanie jej poniżej tego zespolenia grozi martwicą (necrosis) odbytnicy. Pozostałe dwie tętnice, parzyste: 2) t. odbytnicza środkowa (od t. podbrzusznej) i 3) t. odbytnicza dolna (od t. sromowej wewnętrznej) zaopatrują dolny odcinek odbytnicy i skórę odbytu.

Podobne prace

Do góry