Ocena brak

Tętnice nadnerczy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Zaopatrzenie tętnicze nadnerczy, jak wszystkich gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu, jest bardzo obfite. Nadnercze jest jednym z najsilniej ukrwionych narządów ustroju i pod tym względem ustępuje bodaj tylko unaczynieniu gruczołu tarczowego. Krew tętnicza nadnerczy pochodzi z trzech źródeł: 1) z t. nadnerczowej górnej, gałęzi t. przeponowej, 2) z t. nadnerczowej środkowej, bezpośredniej gałęzi aorty brzusznej oraz 3) z t. nadnerczowej dolnej, gałęzi t. nerkowej. Tętnice te, dzieląc się kilkakrotnie (na 15—20 gałązek), wstępują do narządu, zwłaszcza z brzegów lub z jego powierzchni przedniej. Część ich zaopatruje torebkę, część na granicy kory przechodzi w naczynia włosowate odżywiające kłębki i beleczki kory. Rdzeń odżywiają włośniczki, które przenikają doń z kory. Może doprowadzają mu one substancje z kory, czym tłumaczyłaby się symbioza obu składników nadnerczy. Poza tym część tętniczek wychodzących z torebki (aa. perforantes) przebija się przez korę i odżywia rdzeń bezpośrednio otwierając się do środkowych naczyń zatokowych rdzenia. Naczynia włosowate warstwy siatkowatej kory oraz rdzenia mają charakter zatokowy i w ścianach swych posiadają komórki analogiczne do komórek Browicza--Kuptera wątroby , należące do układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Podobne prace

Do góry