Ocena brak

TĘTNICE KRĄŻENIA MAŁEGO

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Pień płucny wraz ze swym końcowym rozwidleniem, tętnicą płucną prawą i lewą oraz ich gałęziami prowadzi krew żylną z prawej komory serca do obu płuc. Pod względem zawartości są to przewody żylne, poi względem początku, przebiegu i budowy — naczynia tętnicze.

Ściana tętnic płucnych jest znacznie cieńsza od ściany odpowiedni* wielkości tętnic krążenia wielkiego. Grubość ściany pnia płucnego wyn< około i mm, natomiast grubość ściany części początkowej aorty mniej więcej 1,5 mm. Różnica ta jest w związku zc znacznie mniejszym ciśnieniem krwi w tętnicach płucnych które wynosi tylko około 1j6 1j3 ciśnienia w tętnica* ciała.

Do opisu pnia płucnego oraz obu tętnic płucnych dołączymy opis więzadła tętniczego, pozostałości płodowego przewodu tętniczego, łączącej miejsce rozdwojenia pnia płucnego lub t. płucnej lewej z łukiem aorty.

Podobne prace

Do góry