Ocena brak

TĘTNICE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Autor /lucyla Dodano /01.02.2012

Tętnica zaopatrująca kończynę górną przebiega jako pojedynczy pień od swego początku (w klatce piersiowej po stronie lewej i u nasady szyi po stronie prawej) aż do łokcia; jednak różne jej części otrzymały różne nazwy w zależności od okolicy, w których biegną. Pierwsza część, która sięga do zewnętrznego brzegu pierwszego żebra, ma nazwę t. podobojczykowej (a. subchwia); pod względem topograficznym nie jest więc Ona tętnicą kończyny; część druga w przedłużeniu poprzedniej dochodzi do dolnego brzegu m. piersiowego większego i nazywa się t. pachową (a. axillańs); trzeci z kolei i ostatni pojedynczy odcinek sięgający do łokcia stanowi t. ramienną (a. brachialis). Tutaj naczynie dzieli się na dwie główne gałęzie: t. promieniową (a. radialis) i t. łokciową (a. ulnaris).

Podobne prace

Do góry