Ocena brak

Tętnice jelita cienkiego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Dwunastnicę zaopatrują: t. trzustkowo-dwunastnicza górna z t. żo-łądkowo-dwunastniczej (od t. wątrobnej) i t. trzustkowo-dwunastnicza dolna z t. krezkowej górnej; zespalają się one z sobą na wklęsłej stronie dwunastnicy i oddają liczne, równolegle biegnące gałązki do pętli dwunastnicy i do głowy trzustki. Jelito krezkowe otrzymuje 12—20 tętnic z lewej strony t. krezkowej górnej {aa. jejunaUs -i ilei); w obrębie krezki tworzą one łukowate zespolenia w kształcie 3—5 arkad; z wypukłości ostatniej arkady kierują się gałązki prostopadle do ściany jelita. W ścianie jelita tętnice zaopatrują wszystkie warstwy zależnie od ich zapotrzebowania. W tkance podśluzowej wytwarza się sieć naczyniowa o większych oczkach, we właściwej błonie śluzowej u podstawy gruczołów Lieberklihna — sieć bardziej gęsta. Z tej ostatniej wstępują do każdego kosmka dwie lub trzy tętniczki. które zaopatrują sieć włosowatą kosmka, a ponadto wytwarzają zespolenia tętniczo-żylne przechodząc bezpośrednio w żyły odprowadzające. Wyżej wspomniany układ łukowatych zespoleń w postaci arkad zapobiega uciskowi czy też rozciąganiu się tętnic, co mogłoby nastąpić w czasie skracania czy wydłużania się pętli jelitowej, gdyby główne naczynia przebiegały równolegle do pędi. Dlatego też układ arkad jest tym silniejszy, im bardziej jelito jest ruchome. Pomimo licznych zespoleń tętnice jelita cienkiego są czynnościowo końcowe (p. tom V); pętla jelitowa, nie odżywiana przez te naczynia lub też odżywiana w niedostatecznym stopniu wskutek zgięcia się jakiejś pętli jelitowej, czy z innych przyczyn, może ulec obumarciu (necrosis).

Żyły towarzyszą tętnicom; zespalają się one z sobą podobnie jak tętnice, tylko jeszcze liczniej i tworzą podobne sieci. Wreszcie uchodzą do żyły krezkowej górnej, która prowadzi krew do żyły wrotnej. Wszystkie naczynia krwionośne mają w sumie wielką pojemność, w stanie całkowitego rozkurczu mogą one pobrać tak wiele krwi, że dla reszty ustroju ilość jej jest niewystarczająca i człowiek może się «skrwawić» we własne naczynia jamy brzusznej. W warunkach prawidłowych zapobiega temu napięcie (tonus) mięśniówki naczyń.

Podobne prace

Do góry