Ocena brak

Tętnice jamy nosowej

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Jamę nosową zaopatrują gałęzie t. ocznej (z t. szyjnej wewnętrznej) i t. szczękowej (z t. szyjnej zewnętrznej). Z t. ocznej wstępują do jamy nosowej 1) t. sitowa przednia i 2) t. sitowa tylna; pierwsza zaopatruje część przednią ściany bocznej i przeciwległą część przegrody, druga okolicę małżowiny górnej i odpowiadającą jej część przegrody. Z t. szczękowej do jamy nosowej wstępuje jej gałąź, 3) t. kii nowo-podniebienna przez otwór klinowo-podniebienny i oddaje tt. nosowe tylne boczne do małżowiny środkowej i dolnej oraz tt. nosowe tylne przegrody do przeciwległej części przegrody. Jedna z tych gałązek przez kanał przysieczny łączy się z t. podniebienna większą. Liczne zespolenia tworzą się również z tętnicami nosa zewnętrznego, twarzy i oczodołu. Błona śluzowa przegrody nosa jest szczególnie bogato unaczyniona; 80% wszystkich krwotoków nosa pochodzi z przegrody. W błonie śluzowej naczynia tworzą trzy sieci włosowate ułożone w trzy piętra: sieć głęboką w okostnej i ochrzęstnej 'które odpowiadają tkance podśluzowej), sieć środkową dokoła gruczołów i powierzchowną położoną bezpośrednio pod nabłonkiem.

Podobne prace

Do góry