Ocena brak

Tętnice i żyły śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Śledzionę zaopatruje t. śledzionowa, gałąź pnia trzewnego (z aorty brzusznej). Biegnie ona wzdłuż górnego brzegu trzustki powyżej żyły śledzionowej i przed wejściem do wnęki śledziony objęta więzadłem przeponowo-śledzionowym dzieli się na kilka (6—8) gałęzi końcowych. Z dalszym przebiegiem tętnic, które podobnie jak żyły leżą w beleczkach śledziony, zapoznaliśmy się poprzednio. Z gałęzi bocznych t. śledzionowej w więzadle żołądkowo-przeponowym do dna żołądka biegną tt. żołądkowe krótkie, zaś w więzadle żołądkowo-śledzionowym t. żołądkowo-sieciowa lewa kieruje się do trzonu żołądka. Stosunki te mają znaczenie przy usuwaniu śledziony. T. śledzionowa jest tętnicą grubą i już w dzieciństwie przebiega wężowato.

Ż. śledzionowa odprowadza krew z narządu. Stanowi ona jeden z trzech głównych dopływów ż. wrotnej (vena portae). który wiedzie krew ze śledziony do wątroby. Oba pozostałe dopływy są to: ż. krezkowa górna i dolna, które prowadzą krew z jelit do wątroby. Zastój w układzie żyły wrotnej powoduje powiększenie sprężystej śledziony, która wtedy czasowo zabezpiecza wątrobę przed nadciśnieniem.

Podobne prace

Do góry