Ocena brak

Tętnice

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Tętnice (arteriae) pod względem wielkości dzielimy na duże, średnie i małe, czyli tętniczki (arteriolae). Ostatnie przechodzą w naczynia przed włosowate przedłużające się bezpośrednio we włośniczki przewodzącej). Pod względem budowy odróżniamy tętnice typu sprężystego (z reguły duże), w ścianie których przeważają włókna i błony sprężyste oraz tętnice typu mięśniowego (średnie i małe), w których przeważa tkanka mięśniowa gładka. Typ sprężysty stopniowo przechodzi w mięśniowy przez zmniejszenie się ilości elementów sprężystych i zwiększenie mięśniowych. Składniki sprężyste nadają tętnicy bierną elastyczność, dzięki której naczynie rozszerza się pod naporem zwiększającego się ciśnienia krwi i powraca następnie do wielkości pierwotnej. Tkanka mięśniowa gładka reagująca na bodźce skurczem swych komórek spełnia rolę czynnika sprężystego czynnego; czynnie utrzymuje napięcie elastyczne ściany naczynia; prócz tego zwężając lub rozszerzając światło naczynia może w nim regulować prąd oraz ciśnienie krwi.

Podobne prace

Do góry