Ocena brak

Tętnica wieńcowa lewa

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

T. wieńcowa lewa rozpoczyna się w lewej zatoce aorty. Pień tętnicy jest bardzo krótki (około 1 cm) i biegnie między uszkiem lewym a pniem płucnym do przodu, ku dołowi i w stronę lewą. Jest on całkowicie przykryty tkanką tłuszczową, która obejmuje początek aorty.

W swym krótkim przebiegu pień oddaje jedną drobną gałązkę do ściany aorty i drugą do uszka lewego, po czym dzieli się na dwie gałęzie końcowe mniej więcej tej samej grubości: gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą.

1. Gałąź międzykomorową przednia (r. interuentricularis anterior) zstępuje w bruździe międzykomorowej przedniej aż do wcięcia koniuszka serca. Czasem przechodzi na powierzchnię przeponową serca, gdzie leży w bruździe międzykomorowej tylnej na przestrzeni 10 do 30 mm, rzadko większej. Tętnicy towarzyszy żyła wielka serca oraz naczynia chłonne i liczne gałęzie nerwowe splotu sercowego oraz komórki zwojowe. Powyższy powrózek naczyniowo-nerwowy prześwieca przez nasierdzie i wskazuje na położenie bruzdy międzykomorowej przedniej.

W przebiegu swym gałąź międzykomorową przednia oddaje trzy rodzaje gałązek bocznych: prawe do komory prawej, lewe do komory lewej oraz gałęzie do przegrody międzykomorowej.

Spośród gałązek prawych na szczególną uwagę zasługuje gałązka stożka tętniczego, która zespala się z odpowiednią tętniczką drugostronną, gałęzią t. wieńcowej prawej.

Gałązki lewe w liczbie 4 do 6 pod ostrym kątem odchodzą od gałęzi międzykomorowej; od góry ku dołowi są one coraz mniejsze.

Gałęzie przegrodowe przednie odchodzą z tylnego obwodu gałęzi międzykomorowej przedniej. Liczba ich wynosi około 10, skala wahań 8 do 15. Według Testut zaopatrują one mniej więcej przednie 2/a części przegrody; gałązki górne są zwykłe silniejsze niż dolne. Z gałązek przegrodowych przednich zazwyczaj druga (licząc od góry ku dołowi) oddaje ważne naczynie do m. brodawkowatego przedniego komory prawej. Dochodzi doń ono wzdłuż mięśniowej beleczki przegrodowo-brzeżnej. Naczynie to czasem zaopatruje również odnogę prawą pęczka przedsionkowo-komorowego, odżywianego zazwyczaj przez gałązkę przegrodową tylną t. wieńcowej prawej.

2. Gałąź okalająca (ramus circumjkxus)— zwana też gałęzią przedsionkowo--komorową — z początku ukryta pod lewym uszkiem, biegnie w bruździe wieńcowej wpierw w stronę lewą, następnie na powierzchni przeponowej serca w stronę prawą i przeważnie (w 85%) nie dochodząc do bruzdy międzykomorowej tylnej kończy się zstępując ku dołowi. Gałąź okalająca oddaje gałązki wstępujące i zstępujące.

Z gałązek wstępujących, czyli przedsionkowych, jedne zaopatrują ścianę przednią przedsionka lewego, drugie ścianę tylną. Spośród tych ostatnich jedna gałązka towarzyszy żyle skośnej przedsionka lewego.

Gałązki zstępujące, czyli komorowe, przeznaczone dla komory lewej są większe niż wstępujące. I tu odróżniamy gałązki przednie i liczniejsze (2—4) tyLnc na powierzchni przeponowej serca.

Podobne prace

Do góry