Ocena brak

Tętnica tarczowa górna

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) rozpoczyna się na szyi w trójkącie tętnicy szyjnej, jako pierwsza przednia gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej, odchodząca bezpośrednio po podziale tętnicy szyjnej wspólnej. Nieco poniżej rogu większego kości gnykowej tętnica tarczowa górna zstępuje ku dołowi, zataczając ostry łuk, i wspólnie z silnymi żyłami towarzyszącymi jej w wąskiej przestrzeni między tętnicą szyjną wspólną a ścianą boczną krtani kieruje się do bieguna górnego płata bocznego. Od ściany krtani dzieli ją tylko cienka warstwa mięśniowa zwieracza dolnego gardła. Mniej więcej równolegle z tętnicą biegnie gałąź zewnętrzna nerwu krtaniowego górnego,, zdążająca do mięśnia pierścienno-tarczowego. W dalszym przebiegu tętnica tarczowa górna przykryta górnym brzuścem mięśnia łopat ko wo-gnykowego wychodzi z trójkąta tętnicy szyjnej i wstępuje do okolicy tarczowej. Leży tu ona stosunkowo powierzchownie przykryta tylko blaszką przedtchawiczą i powierzchowną powięzi szyjnej, mięśniem szerokim szyi i warstwami skórnymi.

Po oddaniu kilku gałęzi bocznych tętnica tarczowa górna, nieco powyżej bieguna górnego płata bocznego, dzieli się najczęściej na trzy gałęzie gruczołowe: tylną, boczną i przednią. Obie ostatnie są dłuższe i silniejsze od pierwszej.

1. Gałąź przednia (ramus anterior) zstępuje skośnie wzdłuż powierzchni przedniej gruczołu i zespala się z gałęzią drugostronną na brzegu górnym węziny, wytwarzając łuk tętniczy, o którym wspominaliśmy wyżej, czyli tzw. poprzeczne zespolenie przednie nadwęzinowe.

2. Gałąź boczna (ramus lateralis) biegnie wzdłuż brzegu bocznego gruczołu, zaś-

3. Gałąź tylna (ramus posterior) wzdłuż brzegu kręgowego na granicy powierzchni naczyniowej i krtaniowo-tchawiczej. Gałąź ta łączy się z gałęzią tylną tętnicy tarczowej dolnej wytwarzając podłużne zespolenie tylne.

O odmianach tętnicy tarczowej górnej mowa będzie jeszcze w dalszej części tego tomu. W tym miejscu wspomnimy tylko, że tętnica ta jest mniej zmienna niż tętnica tarczowa dolna. Grubość tętnicy tarczowej górnej jest zależna od wielkości płata bocznego, który zaopatruje. Jeżeli brak jest płata, to i tętnica nie występuje lub jej gałęzie gruczołowe. Częściej co prawda w tych przypadkach jest ona bardzo słaba. W rozwoju rodowym tętnica tarczowa górna występuje później niż tętnica tarczowa dolna. Gady i ptaki mają tylko tętnicę tarczową dolną; górna ukazuje się dopiero u ssaków.

Podobne prace

Do góry