Ocena brak

Tętnica ramienna

Autor /katieja Dodano /01.02.2012

Tętnica  ramienna  jest bezpośrednim przedłużeniem t. pachowej, biegnie wzdłuż ramienia i stanowi jego główny pień tętniczy.

Rozpoczyna się ona na brzegu dolnym m. piersiowego większego i kończy się w dole łokciowym 1 do 2 cm poniżej szczeliny stawu łokciowego mniej więcej na wysokości szyjki kości promieniowej; tutaj tętnica dzieli się w kształcie wideł na obie swe gałęzie końcowe: jedną boczną — t. promieniową, drugą przyśrodkową — t. łokciową.

T. ramienna biegnie powierzchownie w komorze zginaczy ramienia  z początku na jego stronie przyśrodkowej, przyśrodkowo i nieco ku tyłowi od m. kruczo-ramiennego, następnie stopniowo przesuwa się na powierzchnię przednią ramienia, gdzie leży przyśrodkowo od m. dwugłowego ramienia w jego bruździe przyśrodkowej. W przejściu do dołu łokciowego leży ona pośrodku miedzy obu nadkłykciami kości ramiennej.

Na ramieniu odwróconym t. ramienna układa się wzdłuż linii biegnącej z wierzchołka dołu pachowego (lub brzegu przyśrodkowego fałdu m. kruczo-ramiennego) do środka dołu łokciowego. Wszędzie wzdłuż tej linii daje się wyczuć tętnienie naczynia. Na osobie żywej linia ta odpowiada bruździe przyśrodkowej ramienia, która na preparacie po usunięciu skóry i tkanki podskórnej odpowiada bruździe przyśrodkowej m. dwugłowego ramienia. Tętnica biegnie wzdłuż brzegu przyśrodkowego m. dwugłowego; możemy go odsłonić cięciem podłużnym przez skórę, tkankę tłuszczową podskórną oraz powięź ramienia.

Podobne prace

Do góry