Ocena brak

Tętnica przednia mózgu

Autor /lucyla Dodano /01.02.2012

T. przednia mózgu (a. cerebri anterior). Tętnica ta odchodzi prawie pod prostym kątem z przedniego obwodu t. szyjnej wewnętrznej, będąc jej przednią gałęzią końcową. Przebiega ona nad n. wzrokowym w kierunku przyśrodkowym, wysyłając gałązki do zwojów półkul mózgowych przez istotę dziurkowaną przednią i do skrzyżowania wzrokowego, po czym zbliża się do tętnicy drugostronnej i łączy się z nią t. łączącą przednią. W dalszym przebiegu, układając się jedna obok drugiej, leżą one w szczelinie podłużnej mózgu na powierzchni przedniej kolana ciała modzelowa-tego, ściśle do niego przylegając, oraz na górnej powierzchni tegoż ciała kierując się dalej ku tyłowi; rozgałęziają się one na powierzchni przyśrodkowej płata czołowego oraz ciemieniowego i kończą, zespalając się zwykle z t. tylną mózgu.

T. przednia mózgu zaopatruje głównie ciało modzelowate, wechomóz-gowie oraz piat czołowy i ciemieniowy półkul mózgowych oraz część jąder kresomózgowia.

Podobne prace

Do góry