Ocena brak

Tętnica płucna

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Ku tyłowi przylega on wpierw do aorty wstępującej, a wyżej do lewego przedsionka, od którego dzieli go tylko podwójna blaszka surowicza ograniczająca zatokę poprzeczną osierdzia.

Po stronie lewej pień płucny graniczy z uszkiem lewego przedsionka oraz z tętnicą wieńcową lewą, początek której znajduje się ku tyłowi od pnia.

Po stronie prawej pień płucny graniczy z aortą wstępującą (która u swego początku przylega do jego powierzchni tylnej) złączoną z nim luźną tkanką łączną; poniżej zaś z uszkiem prawym oraz z początkowym odcinkiem t. wieńcowej prawej.

Górny koniec pnia płucnego sięga prawie do wklęsłości łuku aorty na wysokości 4._rk kręgu piersiowego i na tym poziomie dzieli się na obie tętnice płucne. Część powierzchowna splotu sercowego leży powyżej rozdwojenia, między nim a łukiem aorty.

Rzut pnia płucnego na przednią ścianę klatki piersiowej sięga po stronie lewej od przyczepu mostkowego trzeciej chrząstki żebrowej do przyczepu mostkowego drugiej chwząstki; odpowiada więc przedniemu końcowi drugiej przestrzeni międzyżebrowej  i sąsiedniej części mostka, od których dzieli go poprzez osierdzie worek opłucnej i lewe płuco.

Podobne prace

Do góry