Ocena brak

Tętnica pachowa

Autor /katieja Dodano /01.02.2012

T. pachowa (a. (L\illaris)f przedłużenie t. podobojczykowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym 1 żebra, przebiega przez całą jamę pachową i kończy się na brzegu dolnym m. piersiowego większego. Mięsień ten i m. piersiowy mniejszy przykrywają tętnicę od przodu, z tyłu leży m. podłopatkowy i ścięgna końcowe m. najszerszego grzbietu i obłego większego. Bocznie tętnica przylega do m. kruczo-ramiennego. Wzdłuż przednio-przyśrodkowego obwodu tętnicy biegnie ż. pachowa, zaś pnie splotu ramiennego pierścieniem obejmują tętnicę; wszystkie te twory wytwarzają powrózek naczy-niowo-nerwowy jamy pachowej.

Z 6 gałęzi t. pachowej 1) t. piersiowa najwyższa (a. thoracica suprema), 2) t. piersiowo-bar ko w a (a. thoraco-acromialis) ze swymi czterema gałęziami (r. acromialisy r. subclauiusy r. pectoralis, r. deltoideus) oraz 3) t. piersiowa boczna (a. thoracica lateralis) zaopatrują głównie ścianę klatki piersiowej i częściowo bark. 4) T. pod łopatkowa (a. subscapularis) swym przednim odgałęzieniem t. piersiowo-grzbietową (a. thoracodorsalis) kieruje się również do ściany klatki piersiowej, tylnym zaś, t. okalającą łopatkę (a. circumflexa scapulae) do dołu podgrzebieniowego. Obie tętnice okalające ramię (aa. circumflexae humeri) obejmują szyjkę chirurgiczną: 5) przednia (anterior) od przodu, G) tylna (posterior) od tyłu, poza tym kierują się ku górze do stawu barkowego. Gałęzie tętnicy pachowej licznie się z sobą zespalają, jak również z gałęziami t. podobojczykowej, wytwarzając głównie trzy obfite sieci tętnicze: sieć łopatkową (rete scapulare), sieć barkową (rete acromiale) oraz sieć klatki piersiowej (rete thoracale); sieci te umożliwiają podwiązanie t. pachowej bez niebezpieczeństwa powstania zgorzeli kończyny górnej.

Podobne prace

Do góry