Ocena brak

Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011

W zależności od profilu stanowiska, pracodawcę może interesować różny zakres predyspozycji psychicznych kandydata. Może więc chcieć określić np:

  • profil osobowości i zainteresowań,

  • styl kierowania zespołem,

  • system wartości,

  • poczucie kontroli wewnętrznej (samosterowność)

  • odporność na stres,

  • skłonność do konformizmu / indywidualizmu,

  • poziom motywacji do osiągania sukcesów zawodowych etc.

Testy te mają zazwyczaj formę kwestionariuszy samooceny lub testu wyboru. Warto zaznaczyć, że ponieważ badany może stosunkowo łatwo sterować swoimi odpowiedziami w celu uzyskania pożądanego efektu, wiele testów posiada tzw. "Skalę Kłamstwa". Dzięki niej sprawdza się spraca-topień zniekształcenia wyniku!

Podobne prace

Do góry