Ocena brak

TESTAMENT MACYPACYJNY

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Testament mancypacyjny – kilka etapów tworzenia:

  • sprzedaż mancypacyjna (przy obecności 5 świadków i libripensa) osobie zaufanej –familiae emptor – co powodowało wyjście tego majątku z dziedziczenia beztestamentowego, a familiae emptor miał instrukcje jak ma rozdysponować majątek;

  • z czasem znaczenia nabrały tabliczki na których spisywano dyspozycje, sprzedaż mancypacyjna była już wtedy formalności (ale konieczną), a familiae emptor i libripens stali się świadkami testamentowymi (razem 7) (nie znali treści testamentu – zaświadczali jedynie jego autentyczność) tak powstał testament prywatny. Osoba przedstawiająca tak spisany i zaświadczony testament otrzymywała od pretora bonorum possessio, jeśli testament nie był ważny pretor udzielał bonorum possessio sine re (pyt 160); od reskryptu cesarza Antoniusa Piusa (IIw.) - powstała bonorum possessio cum re – odrębne dziedziczenie pretorskie obok cywilnego.

  1. testament mancypacyjny ( testamentum per aes et libram ) – testament prywatny – polegał na tym, że spadkodawca mancypuje w obecności 5 – ciu świadków i obsługującego wagę libripensa swój spadek ( familia ) powiernikowi ( tzw. familiae emptori ), zobowiązując go za pomocą nunkupacji do wydania spuścizny wskazanym przez siebie osobom ( mancipatio familiae ). Zapłata ze strony powiernika była symboliczna. Testament ten posłużył za podstawę do stworzenia testamentu pretorskiego.

Podobne prace

Do góry